Spring til indhold

Profil

PROFIL

Forsikringsmæglerhuset er først og fremmest vores kunders samarbejdspartnere omkring forsikringer. Vi repræsenterer virksomheden overfor forsikringsselskaberne, og vi håndterer de fleste dagligdagsopgaver omkring virksomhedens forsikringer, ligesom vi er den udfarende kraft, når der skal indhentes tilbud.

De følgende eksempler skal gerne give en klar fornemmelse af, hvor vores plads i den verden, vi færdes i, er, og hvordan ønsker vi at blive opfattet.


Forsikringsmæglerhuset betjener erhvervs- og industrikunder indenfor håndværk, produktion, engros mv. på det danske marked gerne med en Skandinavisk profil”

Vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov for forsikringsløsninger. Med det på plads fokuserer vi på alt det, der hænger naturligt sammen med virksomhedens forsikringer f.eks. salgs- og leveringsbetingelser.

Forsikringsmæglerhuset vil gøre en reel forskel, og således er vi ikke tilfredse med blot at få de optimale forsikringsdækninger til konkurrencedygtige præmier”

Det er særdeles vigtigt at minimere virksomhedens risiko for skader. Vi ser skader som en potentiel alvorlig hændelse, der alt andet lige altid koster virksomheden både tid og penge.

Forsikringsmæglerhuset vil øge vores kunders forståelse for, at der i den daglige drift træffes en række beslutninger, der er centrale for i særdeleshed virksomhedens ansvarsprogram.”

Vi fokuserer på ændringer/justeringer af daglige rutiner, der i skadessituationer kan betyde den helt store forskel. Vel og mærket rutiner der ikke kræver nogen eller kun ganske små investeringer, men som betyder, at virksomhedens egenkapital så at sige kan sove roligt.

Forsikringsmæglerhuset vil gerne bringe så meget virkelighed ind i virksomhedens forsikringsprogram, det nu en gang er muligt.”

Liden tue vælter stort læs. En u opdaget ansvarsbegrænsning i en underleverandørs salgs- og leveringsbetingelser kan ende med at være worst case scenario og udvikle sig til et alvorlig angreb på virksomhedens egenkapital.